Montessori herne

Niečo na úvod a pár poznatkov o montessori výchove našich detí v Dúhovom ateliéri.

Úlohou dospelých nie je formovať dieťa, odstraňovať mu z cesty prekážky, alebo s ním dokonca manipulovať. Úlohou dospelých je urobiť všetko pre to, aby dieťa vlastnými silami a svojím tempom získalo nové vedomosti a zručnosti a zžívalo sa so svetom , ktorý ho obklopuje.

To najdôležitejšie sa odohrá do troch rokov, pretože v žiadnom období svojho života dieťa neurobí také výrazné pokroky ako v období  od počatia do troch rokov. Za štyridsať týždňov sa z jednej bunky vyvinie človek, ktorý sa musí prispôsobiť nášmu svetu. Postupne sa začalo plaziť, štvornoškovať , sedieť, chodiť, rozprávať,…

Aby toto všetko dieťa zvládlo  a čo najviac rozvinulo svoj potenciál potrebuje veľa lásky  , priestor a čas na tréning.

Ale všetko po poriadku:

Predstavte si, že všetko okolo vás je nové.  Skúste si to. Nič z toho čo je okolo vás ste nikdy pred tým nevideli. Prvé vône, prvé obrazy, tváre, dotyky. Nie je nič viac ako PRVÝ KRÁT! 🙂

Dúhový ateliér je miesto , kde deti majú možnosť svojím tempom zvládnuť všetky činnosti každodenného života, pracovať s aktivitami zameranými na rozvoj zmyslov, materinského jazyka a matematického myslenia. Pomocou pripravených aktivít a prostredia objaviť a porozumieť svetu. Riadime sa princípmi Rešpektovať a byť rešpektovaný a uplatňujeme poznatky a postupy Montessori pedagogiky. Sme pre Vás a Vaše deti partnermi, nie mocnou autoritou. Spoločne s vami pristupujeme k deťom s láskou, rešpektom, trpezlivo a sprevádzame ich pri prvých krokoch k samostatnosti.

Dúhový ateliér organizuje pravidelné  montessori herne pre deti od 18-36 mesiacov v sprievode rodiča. Je to krúžok , ktorý sa navštevuje 1x do týždňa v pripravenom prostredí. Všetky aktivity sú zmysluplné a praktické. Každá aktivity má svoje miesto a v prostredí sa nachádza len 1x. Aktivity sú estetické a zmyslovo podnetné vychádzajú z reality, z potrieb daného miesta a danej situácie. Obsahujú poriadok a rytmus, ktorý spontánne vedie k opakovaniu činnosti a tým sa rozvíja vôľa, buduje istota a sebadôvera a podporuje nezávislosť dieťaťa.

Príspevok na herne je 85€ na 3 mesiace.

V cene je zahrnuté materiálno technické zabezpečenie , malé občerstvenie a školený poradca.

22773609 1717652438247948 81937530 n Montessori herne

PZ Montessori herne umyvanie riadu Montessori herne zrkadlo Montessori herne