Na stiahnutie

Všetky materiály ,ktoré nájdete na tejto stránke  sú buď z externých zdrojov alebo naša výroba. Sťahovať ich môžete ZADARMO.

Postupne budeme stránku aktualizovať a pridávať ďalšie súbory k stiahnutiu.

 

OZNÁMENIE
Osobné údaje, ilustrácie, kresby, články, karikatúry, obrázky, fotografie, videa, atd., sú predmetom  autorských práv  Dúhového ateliéru (v súlade s Bernským dohovorom).
Materiál  NA STIAHNUTIE je určený na domáce používanie a ZADARMO a nemôže sa poskytovať ďalej za poplatok.  Články, príspevky a informácie sú určené na vzdelávacie účely  pre rodičov, starých rodičov, materské centrá, neziskové organizácie a nie je možné ich ďalej šíriť za poplatok Pre komerčné využitie všetkých horeuvedených predmetov autorského práva je v danom prípade požadovaný náš písomný súhlas!