O nás

Dúhový ateliér vznikol pod záštitou Občianskeho združenia EDUCO.

Náš tím:

Bc. Zuzana Rybárová

Vzdelanie:

 • Bc. Predškolská a elementárna pedagogika PF UKF Nitra
 • absolventka kurzu Cvičenia praktického života
 • absolventka kurzu Zmyslová výchova
 • absolventka kurzu Matematika
 • študentka 10.medzinárodného Montessori kurzu v BA

Odborné činnosti v Dúhovom Ateliéri

 • Lektorka – Montessori herne 0-6rokov
 • Lektorka – Individuálne montessori herne
 • Lektorka – Dobrodružní bádatelia
 • Lektorka -Hudobná škola Yamaha
 • Poradenstvo v oblasti Montessori pedagogiky 0-6rokov a v oblasti predprimárnej výchovy a vzdelávania
 • Prednášková činnosť

Mgr. Jana Machatová

Vzdelanie :

 • Bc. Sociálna práca FSVaZ UKF Nitra
 • Mgr. Sociálno- psychologické poradenstvo FSVaZ UKF Nitra

Odborné činnosti v dúhovom ateliéri

 • Lektorka – Montessori herne 1-2 rokov
 • Poradenstvo v sociálnej oblasti

PhDr.Alena Szőkeová

Vzdelanie:

 • Bc. Predškolská a elementárna pedagogika PF UKF Nitra
 • Mgr.  Pedagogika PF UKF Nitra
 • PhDr. Pedagogika PF UKF Nitra
 • Atestácia z predškolskej pedagogiky MPC-BA
 • absolventka kurzu úvod do Montessori a  Zmyslová výchova

Odborné činnosti v Dúhovom Ateliéri

 • Pedagogická diagnostika
 • Sociálne, výchovné a pedagogické poradenstvo
 • Lektorka – Individuálne Montessori herne
 • Školenie rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania pre predškolský a mladší školský vek
 • Prednášková činnosť

 V dúhovom Ateliéri ponúkame tieto aktivity:

 

 1. Tvorivé herne  v Dúhovom ateliéri sú určené pre vnímavé deti 1-10 rokov. Deti pracujú a tvoria spolu s mamičkami. Z dielní si odnesú vlastnoručne vytvorené dielka a precvičia si praktické zručnosti.
 2. Tvorivé Dielne v Dúhovom ateliéri je pravidelný krúžok pre 4-6 ročné deti bez sprievodu rodiča, kde si deti osvoja rôzne výtvarné techniky a odnesú množstvo skúseností a vlastnoručne vyrobené diela.
 3. Montessori herne v Dúhovom ateliéri sú určené pre deti od 6mes. do 4 rokov v sprievode rodiča , kde si deti hravou formou osvoja a podľa základných princípov montessori pedagogiky  schopnosti a zručnosti potrebné pre všeobecný rozvoj dieťaťa.
 4. Sám v Dúhovom ateliéri je krúžok určený pre všetky deti od 2-4 rokov bez sprievodu rodiča, kde  si spolu s našimi skúsenými pedagógmi osvoja všeobecné schopnosti a zručnosti potrebné pred nástupom do MŠ.
 5. Individuálne montessori herne je súbor aktivít rozvíjajúcich konkrétne schopnosti a zručnosti jedného dieťaťa vo veku 1 -4 roky za prítomnosti rodiča.
 6. Klub dúhových rodičov sú úžasné 1-2 hodiny určené pre dospelých bez sprievodu dieťaťa , kde naši odborníci ponúkajú  pedagogicko –  psychologické poradenstvo z oblasti vzdelávania deti 0-10rokov.
 7. Pedagogické poradenstvo je pár hodín v týždni, kedy naši skúsení pedagógovia poskytujú poradenstvo.
 8. Miniškola je adaptačný program na škôlku pre deti už  od 2 rokov.
 9. Dobrodružní bádatelia je súbor aktivít v prírode pre deti od 2-4 roky v sprievode a 5-7 rokov bez sprievodu rodiča.

O kúržkoch v Dúhovom ateliéri vás informujeme aj na facebooku.