Pravidlá na Montessori herniach v Dúhovom ateliéri

 • Odložte svoje mobilné telefóny a venujte pozornosť vašim deťom!!!
 • S dieťaťom zaobchádzame s úctou ako so seberovným. Nehovoríme nikdy o deťoch pred deťmi zle. Komunikujeme s deťmi na ich úrovni z očí do očí. Navzájom sa rešpektujeme.
 • Udávame pravidlá a určujeme hranice.
 • Stíšime sa, rešpektujeme, že dieťa potrebuje pre svoju prácu pokoj.
 • Dieťa si slobodne vyberá s čím sa chce hrať a tiež aj to či sa bude hrať samé, alebo s niekým. Rešpektuje sa to.
 • Po ukážke ako sa s pomôckou hrá, dieťa nevedieme a do jeho hry nezasahujeme a neupozorňujeme ho na chybu.
 • Materiál na rozvoj zmyslov je navrhnutý tak, že dieťa si samé dokáže skontrolovať správnosť a prísť na chybu. Rozvíja sa pritom jeho tvorivosť, samostatnosť, dieťa sa upokojuje, prehlbuje sa jeho sústredenosť…,tvorí sa endorfín šťastia.
 • Zasahujeme len v prípade ak dieťa ničí pomôcku, ohrozuje seba alebo ostatných.
 • Dieťa pri hre pozorujeme a pomáhame mu len keď nás o to požiada. Heslo M.M.: Pomôž mi aby som to zvládol sám.
 • V herni je z každej pomôcky po jednom kuse. Ďalšie dieťa, ktoré sa chce hrať s tou istou pomôckou si musí počkať, kým sa druhý dohrá a vráti pomôcku na svoje miesto. Učí sa tým trpezlivosti, vážiť si prácu toho druhého…
 • Pri hre používame koberček. Je to pracovná plocha dieťaťa a znamená: Tu sa hrám ja. Po koberčekoch sa nestúpa ale chodí sa ohľaduplne okolo nich. Dieťa sa učí pracovať na líniách koberčeka. Neskôr sa táto pracovná plocha zmenší v škole na zošit.
 • S pomôckami sa zaobchádza šetrne učíme sa vážiť si to čo máme a sme za to vďační.
 • Po použití sa vráti pomôcka na pôvodné miesto v takom stave ako bola. Čiže ak pracujeme v kuchynke a šľaháme penu, po skončení treba všetko umyť a vrátiť na miesto…
 • Do zmyslových nádob vchádzame vyzutí. Nesmie sa odtiaľ nič zámerne vyhadzovať. Ak sa pri hre niečo odtiaľ vysype, ukážeme dieťaťu ako to po skončení hry pozametať.
 • Dieťa treba hneď upozorniť, že čo je v nádobách sa nepapá je to surové.
 • Ak máme viacej zmyslových nádob s iným materiálom vedľa seba, nesmie sa miešať dokopy.
 • Pri hre s vodou používame zásterky. Chránime si tým naše oblečenie. Máme aj zásterku pre dospelého. Tým, že si ju založíme, ideme dieťaťu príkladom.
 • Pravidlá platia rovnako aj pre nás. Ak určíme pravidlo musíme ho dodržiavať aj my. Inak ho deti nebudú rešpektovať.
 • Po hre s vodou v kuchynskej časti utrieme pracovnú plochu a dlážku do sucha.
 • Ak sa nám počas mletia, presýpania v kuchynskej časti niečo vysypalo na zem pozametáme.
 • To isté platí aj pre desiatu. Učíme sa stolovať. Jeme len pri stole. Po spoločnom jedle si každý umyje a utrie po sebe riad a odloží ho na pôvodné miesto. Učí to deti vykonávať pravidelné denne povinnosti, vedieť sa o seba postarať a upratať po sebe.
 • Patrí to tiež k starostlivosti o svoje okolie.