Pripravené prostredie

Pripravené prostredie je prostredie, kde dieťa realizuje svoje potreby. Je prostredie pripravené s určitým cieľom, úmyslom. Prostredie je určujúce! Ak má dieťa správne pripravené prostredie môže sa rozvinúť v silnejšiu osobnosť.

Montessori prišla s názorom ,že dieťa prichádza na svet s určitým potenciálom, ale potrebuje prostredie, aby sa ten potenciál rozvinul.

 „Dítě začínající žít je duchovní embryo, zárodek, který potřebuje zcela zvláštní prostředí. Stejně jako zárodek tělesný potřebuje matčino lůno, v němž může růst, potřebuje zárodek duchovní ve vnějším prostředí ochranu v podobě lásky a bohatství podnětů, potřebuje okolí, kde ho vše vítá a nic mu neškodí.“ (Montessori M.:Tajuplné dětství.Triton,Praha 2012,str.37)

 

„Dítě je tvůrcem člověka.“ (Montessori M.:Tajuplné dětství.Triton,Praha 2012,str.38)

 

V pripravenom prostredí sa môže dieťa slobodne rozvíjať.

„Překážky musí být redukovány na minimum a okolí musí poskytovat dostatek podňetů pro uplatnění dětské tvořivé energie v odpovídajících činnostech.“ (Montessori M.:Tajuplné dětství.Triton,Praha 2012,str.95)

 

Montessori metódou rozvoja dieťaťa je pripravené prostredie, kde deti môžu prejaviť svoju prirodzenosť a jednať bez zábran. Nie je to však také jednoduché, aby deti konali prirodzene, keďže detská psychika je tak variabilná, že jej prirodzené prejavy môžu úplne zmiznúť alebo byť nahradené inými ak sa dieťa rozvíja v nepriaznivom prostredí. Všetko čo je nutné spraviť je len odstrániť všetky prekážky a tým spraviť základ pre vzdelávanie a prácu s deťmi.

Základom tohto vzdelávacieho systému je pripravené prostredie, osobnost učiteľa a pomôcky pre deti.