Výtvarný krúžok

Aj vaše dieťa má ešte po škôlke veľa energie a od dobroty čmára doma po stenách?

Prineste ho k nám do dúhového ateliéru kde sa do sýta farebne vyblázni:)

Pravidelný výtvarný krúžok  je určený pre všetky tvorivé deti vo veku od 4 -6 rokov bez sprievodu rodiča. Krúžok sa koná 1x do týždňa vždy vo štvrtok od 16:00 a v závislosti od témy a náročnosti bude trvať 1-2 hodiny. Na hodine sa deti naučia rôzne zaujímavé výtvarné techniky, vyrobia si krásne diela, ktoré si odnesú domov. Samozrejmosťou je precvičovanie jemnej motoriky rôznymi aktivitami.

Uprednostňujeme prácu v malom kolektíve ,teda max. 6 detí, aby sme sa im vedeli venovať podľa potreby aj individuálne. Lektorkami sú skúsené pedagogičky , ktoré pripravujú a upravujú aktivity so zreteľom na vek a schopnosti jednotlivcov pretože vývoj detí prebieha veľmi individuálne. Učiteľ nemôže presne vedieť, v akom vývinovom štádiu sa dieťa práve nachádza. Preto nemá zmysel vyžadovať od skupiny detí, aj keď sú v rovnakom veku, aby robili to isté. Intenzívny záujem dieťaťa o určitú činnosť je pre učiteľa signálom dosiahnutého vývinového stupňa a usmerňuje jeho prácu s dieťaťom a preto sa môže stať , že na rovnakej hodine deti vyrobia rôzne práce. Cieľom tvorivých dielní je vybudovať u detí vzťah k umeniu ako takému. naučiť sa precíznosti, ukázať svoju kreativitu , nájsť a prejaviť svoj skrytý talent.

Mesačný príspevok na 1 dieťa je …………………………………………………………………………………………..25 €

Polročný príspevok ( sept.2016-jan.2017)……………………………………………………………………………..120€

Celoročný príspevok (sept.2016- jún.2017) ……………………………………………………………………………200€

V cene je zahrnutý pitný režim , výtvarno- technické pomôcky, práca lektora , odmeny a ocenenia.

 

Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku

 

A ešte výber z našich prác:)

tzv. Tkanie papiera

samko Výtvarný krúžok

 

Obkresľovanie tieňov

tiene zvierat zoe Výtvarný krúžok

Mozaika a rozfúkavanie farieb

vesmír Výtvarný krúžok

Enkaustika

Enkaustika je maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk. Nástrojom na maľovanie sú rozohriate kovové paličky, alebo špeciálne vyhrievané perá, prípadne tzv. enkaustické žehličky.

enkaustika anetka Výtvarný krúžokMaľovanie na textil

malovanie na textil Výtvarný krúžok

Výroba a maľovanie sadrových odliatkov

sadrove odliatky laura Výtvarný krúžok

A mnoho ďalších…

Tešíme sa na Vás:)